“แจ๊ค สระบุรี” สมราคาอดีตมือ1 คว้าทอง สนุกเกอร์ 6 แดง

สนุกเกอร์ชิงแชมป์ 10-8-65

การแข่งขันชิงชัยกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ 2565 โดยการประลองสนุกเกอร์ เดชาวัต พุ่มแจ้ง หรือ แจ๊ค สระบุรี จากจังหวัดสระบุรี อดีตนักสนุกเกอร์มือ 1 ของไทย

สมัยก่อนนักสนุกเกอร์มือ 1 ของไทย คว้าเหรียญทอง สนุกเกอร์ 6 แดง ชนิดผู้เดียว รอบชิงแชมป์ ด้วยการเอาชนะ พงศกร จงใจรักษ์ จันทบุรี 4-1 เฟรม 39-8,42-16,50-1,12-40,33-1 ระหว่างที่ผลของการแข่งขันกีฬาประเทศอื่นๆมีดังนี้ กีฬาเปตอง ชายคู่ เหรียญทอง อย่างเช่น ลพบุรี ชนะ นครศรีธรรมราช 13-11 คะแนน, เปตอง หญิงคู่ เหรียญทอง เช่น นครศรีธรรมราช ชนะ พิจิตร 13-2 คะแนน, กีฬาบริดจ์ คู่หญิง เหรียญทอง เช่น ภัทริน หล่อเชื้อสายสวย

สนุกเกอร์ชิงแชมป์ 10-8-65

แล้วก็ เสาวลักษณ์ คงแก้ว (จังหวัดนครนายก) ทำเป็น 235.7 คะแนน เหรียญเงิน ทรรศน์มน ทรรทรานนท์ รวมทั้ง พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร (จังหวัดสมุทรสาคร) ทำเป็น 205.7 คะแนน เหรียญทองแดง ชญานิษฐ์ หนูรูปงาม รวมทั้ง ชัชภัช รัตน์นำจิตใจชน (กระบี่) 204.6 คะแนน, บริดจ์ คู่ทั่วๆไป (ไม่จำกัดเพศ) เหรียญทอง จิตตกานต์ ปัจฉิมความเจริญรุ่งเรือง และก็ พีรชา สุริยน (จ.กรุงเทพฯ) ทำเป็น 246 คะแนน เหรียญเงิน ธีรศักดา จิตต์สวยบุญกุศล

รวมทั้ง วิทยา บากบั่นมนต์ชัย (จังหวัดศรีสะเกษ) ทำเป็น 241 คะแนน เหรียญทองแดง พันธ์จรูญ จริยานันทเนตร รวมทั้ง วรรณา อมรเมศวรินทร์ (จังหวัดสมุทรปราการ) ทำเป็น 239 คะแนน กีฬาทางอากาศ RC Muti-Roter FPV Racing จำพวก F9 เหรียญทอง ดังเช่น วรรญา วรรณะผ่องใส (กรุงเทพมหานคร) 85.86 คะแนน เหรียญเงิน คุ้นชินความประพฤติ บุญสมยา (จังหวัดศรีสะเกษ) ทำเป็น 98.99 คะแนน เหรียญทองแดง กันภัย ลานเหลือ (กรุงเทพฯ) 108.72 คะแนน, กีฬาทางอากาศ เครื่องบินเลียนแบบ จำพวกทีมรวมคะแนนสูงสุด จากจังหวัดเดียวกัน เหรียญทอง จังหวัดนครราชสีมา ทำเป็น 13 คะแนน เหรียญเงิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทำเป็น 7 คะแนน จังหวัดอุดรธานี ทำเป็น 5 คะแนน กีฬาฟันดาบ กระบี่ Foil (ทีมชาย) เหรียญทอง เช่น จ.กรุงเทพฯ เอาชนะ จังหวัดลพบุรี 45-32 คะแนน, กีฬา ฟันดาบ กระบี่ Sabre (ทีมหญิง) เหรียญทอง ตัวอย่างเช่น จังหวัดปัตตานี ชนะ จังหวัดนนทบุรี 45-21 คะแนน

“แจ๊ค สระบุรี” สมราคาอดีตมือ1 คว้าทอง สนุกเกอร์ 6 แดง
Scroll to top